Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ ghi nhận khoản lỗ 143 tỷ đô vào năm 2022