Ngân hàng Nhà nước: Lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm