Một mặt hàng của Việt Nam bất ngờ được quốc gia châu Âu mua mạnh tay với giá đắt đỏ