Sắc lệnh kết thúc sự thống trị của Trung Quốc về đất hiếm – Tin tức kinh tế 24h [02 – 10 – 2020]

Trung Quốc hiện cung cấp tới 80% lượng đất hiếm nhập khẩu vào Mỹ. Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh mới để mở rộng sản xuất đất hiếm, giúp giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *