Quy định mới về thực phẩm nhập khẩu của EU các doanh nghiệp cần lưu ý

Thông tin từ thương vụ Việt Nam tại Thuỵ Điển kiêm nhiệm Bắc Âu, chỉ trong tháng 4/2022 EU đã sửa đổi loạt quy định về thực phẩm nhập khẩu. Do đó để đảm bảo hiệu quả hoạt động xuất khẩu thực phẩm sang thị trường khổng lồ này, các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý một số quy định mới dưới đây.

Sửa đổi quy định về mức dư lượng tối đa đối với flutianil trong và trên một số sản phẩm nhất định

Ngày 7/4/2022, Ủy ban Châu Âu đã ban hành Quy định số (EU) 2022/566 sửa đổi phụ lục II của Quy định (EC) số 396/2005 về mức dư lượng tối đa đối với flutianil trong hoặc trên các sản phẩm nhất định như trái cây tươi và đông lạnh, các loại hạt; rau tươi và đông lạnh; dầu và trái cây có dầu; trà, cà phê, thảo dược và cacao; các loại gia vị; các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Sửa đổi quy định về mức thuỷ ngân tối đa trong cá và muối

Ngày 12/4/2022, EU đã ban hành Quy định số (EU) 2022/617 về việc sửa đổi quy định (EC) số 1881/2006 về mức thuỷ ngân tối đa trong cá và muối. Theo đó quy định hàm lượng thuỷ ngân trong cá dao động từ mức 0,3 đến 1,0 – tuỳ thuộc vào loại cá; còn hàm lượng thuỷ ngân trong muối cho phép ở mức 0,10.

Sửa đổi quy định liên quan đến việc phân loại chất bambermycin và giới hạn dư lượng tối đa trong thực phẩm có nguồn gốc động vật

Ngày 13/4/2022, Ủy ban Châu Âu ban hành Quy định (EU) 2022/634 sửa đổi Quy định (EU) 37/2010 liên quan đến việc phân loại chất bambermycin và giới hạn dư lượng tối đa của nó trong thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Sửa đổi quy định các thông số kỹ thuật cho các chất phụ gia thực phẩm liên quan đến thông số kỹ thuật đối với natri diacetate

Ngày 20/4/2022, Ủy ban Châu Âu đã ban hành Quy định số (EU) 2022/650 về việc sửa đổi Phụ lục của Quy định (EU) 231/2012 quy định các thông số kỹ thuật cho các chất phụ gia thực phẩm được liệt kê trong Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 1333/2008 liên quan đến thông số kỹ thuật đối với natri diacetate (E262).

Ngọc Anh