Những tỷ phú kiếm nhiều và mất nhiều tiền nhất năm 2019

Theo Forbes, 5 tỷ phú kiếm nhiều nhất trong năm 2019 có tổng tài sản tăng thêm gần 112 tỷ USD so với năm 2018. 

Huy Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *