Lâm Đồng: Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 11,6% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, 9 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương này ước đạt 12.065,32 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 74% so với kế hoạch năm 2019. Tuy nhiên để hoàn thành mục tiêu đề ra cho cả năm, ngành Công Thương vẫn còn rất nhiều việc phải làm….

Ông Võ Ngọc Hiệp – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho biết riêng trong tháng 9/2019, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) của Lâm Đồng ước đạt 1.497,39 tỷ đồng (tăng 12,6% so với tháng 9/2018), góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2019 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 12.065,32 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 99,76% so với kịch bản tăng trưởng, đạt 74% so với kế hoạch năm 2019. Trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 14,94%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 13,5%; ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,93%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,38% so với cùng kỳ năm 2018

Cùng với sản xuất công nghiệp, lĩnh vực thương mai – dịch vụ cũng đạt mức tăng trưởng cao. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm 2019 đạt 43.150,8 tỷ đồng, tăng 15,48% so với cùng kỳ năm trước và đạt 74,37% kế hoạch năm 2019. Trong đó mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 29.342,5 tỷ đồng, chiếm 68% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, tăng 14,30% so cùng kỳ năm 2018; tương tự doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch ước đạt 8.630,2 tỷ đồng, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, tăng 15,48% so với cùng kỳ.

Cũng theo Sở Công Thương, trong 9 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tỉnh Lâm Đồng đạt 568,5 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và đạt 79% kế hoạch 2019. Trong đó: doanh nghiệp trong nước ước đạt 351 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 62% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh; doanh nghiệp FDI ước đạt 217,6 triệu USD, tăng 19% so cùng kỳ năm ngoái, chiếm 38% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Lâm Đồng có thể kể đến: Alumin và hydroxit nhôm, hàng dệt may, cà phê nhân, chè chế biến, rau, quả, hoa các loại.

Mộng Hùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *