Không phải 22.825 tỷ đồng, tồn kho bất động sản đã tăng cao gấp gần 10 lần

  Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hàng tồn kho bất động sản tính đến ngày 20/12/2018 là khoảng 22.825 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê hàng tồn kho bất động sản năm 2018 của 65 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, tổng giá trị hàng tồn kho đã lên đến 201.921 tỷ đồng, cao gấp gần 10 lần so với số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng. Trước thực tế này, Hiệp hội bất động sản Tp.HCM (HoREA) đã đưa ra khuyến cáo về việc xử lý hàng tồn kho bất động sản trong cả nước để đảm bảo tính lành mạnh của thị trường bất động sản.

Theo đại diện HoREA, những con số thống kê của Bộ Xây dựng chưa thật thỏa đáng, chưa đánh giá hết vấn đề hàng tồn kho, nhất là đối với những doanh nghiệp có lượng hàng tồn kho lớn. “Nhận định này có thể dẫn đến ngộ nhận là lượng hàng tồn kho bất động sản hiện nay còn rất ít, không đáng quan ngại. Trong khi đó tình hình thực tế lượng hàng tồn kho còn rất lớn, cần đặc biệt quan tâm giải quyết để đảm bảo thanh khoản và sự phát triển ổn định, lành mạnh của doanh nghiệp và thị trường bất động sản”, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA nhấn mạnh.

Để minh chứng cho nhận định này, ông Lê Hoàng Châu  cho biết cuối năm 2012, HoREA đã tiến hành khảo sát 45 dự án trong tổng số 1.207 dự án bất động sản trên địa bàn Tp.HCM. Trong khi đó thống kê của Tp.HCM và Bộ Xây dựng chỉ được tiến hành khảo sát trên 36 dự án nên số liệu đưa ra chưa phản ánh đầy đủ số lượng hàng tồn kho bất động sản tại thời điểm khảo sát năm 2012. Hơn nữa số liệu hàng tồn kho nêu trên được Bộ Xây dựng tổng hợp vào đầu năm 2013, chưa được cập nhật, bổ sung lượng hàng phát sinh mới trong những năm sau này. HoREA cũng dẫn số liệu thống kê hàng tồn kho bất động sản năm 2018 của 65 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán thì tổng giá trị đã lên đến 201.921 tỷ đồng .

Ngoài ra, đại diện HoREA cũng cho rằng hàng tồn kho bất động sản theo kế hoạch của doanh nghiệp và hàng tồn kho trong quá trình phân phối, lưu thông là điều bình thường. Điều đáng lưu tâm là hàng tồn kho đã đưa ra thị trường nhưng chưa tiêu thụ được vì có liên quan đến tính thanh khoản của doanh nghiệp và quan hệ tín dụng với ngân hàng thương mại trong vấn đề nợ xấu và an toàn tín dụng.

Chính vì vậy HoREA khuyến nghị các doanh nghiệp phải hết sức quan tâm xử lý hàng tồn kho bất động sản đi đôi với xử lý các khoản nợ xấu. Đặc biệt doanh nghiệp cần có giải pháp cơ cấu lại sản phẩm, chuyển hướng mạnh sang phân khúc thị trường nhà có giá vừa túi tiền; đồng thời tính toán giảm giá bán, thậm chí chấp nhận cả giải pháp bán lỗ để sớm xử lý hàng tồn kho của mình.

Kim Phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *