Khánh Hòa huy động vốn đầu tư, phát triển thông qua phát hành trái phiếu

Theo Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023 vừa được HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII thông qua, trong năm 2023 địa phương này sẽ phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư, phát triển các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể việc phát hành trái phiếu chính quyền ở tỉnh Khánh Hòa sẽ được thực hiện vào tháng 7/2023 với khối lượng trái phiếu phát hành tối đa là 1.000 tỷ đồng, đảm bảo nằm trong tổng mức vay và bội chi ngân sách địa phương năm 2023 được Quốc hội phê duyệt. Mệnh giá mỗi trái phiếu sẽ là 100.000 đồng, được phát hành theo hai kỳ hạn 7 năm và 10 năm nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư có lựa chọn phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, góp phần giảm bớt áp lực đáo hạn trái phiếu cho ngân sách tỉnh trong tương lai.

Theo Đề án, lãi suất phát hành trái phiếu do UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành. Việc trả lãi được thực hiện định kỳ 1 năm/lần và thanh toán hoàn trả một lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành trái phiếu. Trái phiếu được đấu thầu phát hành tại tổ chức thực hiện đấu thầu công cụ nợ Chính phủ hoặc bảo lãnh phát hành thông qua các công ty chứng khoán, ngân hàng, các tổ chức tài chính tín dụng

Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ trình Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2023 lên Bộ Tài chính xem xét cho ý kiến về các điều kiện, điều khoản theo quy định tại Luật Quản lý nợ công.

Ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết mục tiêu của Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023 nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư, phát triển để thực hiện các chương trình, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua theo luật định. Đây là giải pháp cần thiết để huy động nguồn lực từ xã hội, góp phần đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách trong danh mục kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thời gian tới.

Cũng theo ông Toàn, UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết sẽ đảm bảo ở mức cao nhất các quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu, bao gồm việc được thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn thanh toán. Việc thanh toán này sẽ được thực hiện thông qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán theo đúng quy định.

Như Mây