HỘI THẢO “CÔNG NGHỆ THÔNG MINH VỚI TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ”

Tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Bộ KH và CN, Hội Tự động hóa Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số

Nhằm chia sẻ và kết nối những kinh nghiệm, các giải pháp hiệu quả trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, ngày 2/7/2022, UBND tỉnh Bến Tre sẽ cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) tổ chức Hội thảo “Công nghệ thông minh với tiến trình Chuyển đổi số”.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Tỉnh ủy Bến Tre về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chi tiết chương trình