Hiện tượng Loại con đẻ, chọn con rể làm người thừa kế – TIin tức kinh tế 24h [ 04-10-2020 ]

Từ hàng trăm năm nay, ông chủ của các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn có thói quen dùng con rể như một cách để tuyển dụng nhân tài. Thậm chí hiện tượng này còn có tên gọi riêng – mukoyoshi. Lịch sử của các tập đoàn nổi tiếng của Nhật Bản như Sumitomo, Mitsubishi đều có tập tục này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *