G7 TRANH LUẬN VỀ VIỆC GIẢM PHỤ THUỘC CHUỖI CUNG ỨNG VÀO TRUNG QUỐC – TIN TỨC KINH TẾ 24H

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết các nhà lãnh đạo tài chính của Nhóm G7 đã thảo luận về sự cần thiết phải làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu linh hoạt hơn bằng cách giảm sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc. Nhật Bản, quốc gia đang tổ chức cuộc họp G7 kéo dài ba ngày để tranh luận về các chủ đề toàn cầu quan trọng tại thành phố Niigata, đã dẫn đầu những nỗ lực mới nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc bằng cách xây dựng quan hệ đối tác với các nước thu nhập thấp và trung bình thông qua đầu tư và viện trợ.