Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sang Australia phải tuân thủ quy định mới

Thị trường Australia với nhu cầu nhập khẩu cao cùng những ưu đãi lớn từ Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA) được xem là thị trường vô cùng tiềm năng cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ Việt Nam. Tuy nhiên cánh cửa vào thị trường này đang bị thu hẹp bởi bắt đầu từ ngày 11/9 Australia chính thức có những thay đổi về các yêu cầu xử lý hợp chất sulphuryl fluoride đối với mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ, bao gồm cả bao bì và các vật liệu dùng để chèn lót làm bằng gỗ.

Gỗ nhập khẩu vào Australia phải đáp ứng yêu cầu mới

Những thay đổi trong quy định nhập khẩu gỗ vào Australia hoàn toàn phù hợp với các điều kiện tại “Phụ lục 23 về Xử lý khử trùng bằng hợp chất sulphuryl fluoride côn trùng và sâu bệnh đối với gỗ khi được bốc dỡ” theo Tiêu chuẩn quốc tế về Các biện pháp kiểm dịch thực vật số 28 “Xử lý kiểm dịch thực vật đối với dịch hại được quy định” (ISPM 28 Annex 23). Cụ thể theo quy định được Bộ Nông nghiệp&Tài nguyên nước Australia mới ban hành, trước khi nhập cảnh vào Australia, các nhà nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ lựa chọn hình thức xử lý khử trùng các lô hàng bằng hợp chất sulphuryl fluoride cần tuân thủ các điều kiện: để nhiệt độ hàng hóa từ 20oC trở lên trong tối thiểu 48 giờ đồng hồ với nồng độ tối thiểu là 29g/m3 (đạt mức CT tối thiểu là 3.000g-h/m3); hoặc để nhiệt độ hàng hóa từ 30oC trở lên trong tối thiểu 24 giờ đồng hồ với nồng độ tối thiểu là 41g/m3 (đạt mức CT tối thiểu là 1.400g-h/m3).

Đối với hàng hóa được xử lý tại Italy, Bộ Nông nghiệp&Tài nguyên nước Australia chỉ chấp nhận các bằng chứng về việc xử lý được thể hiện trên giấy chứng nhận được phát hành bởi các nhà cung cấp theo chương trình BMSB hoặc trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Đối với hàng hóa được xử lý tại các quốc gia khác, Bộ Nông nghiệp&Tài nguyên nước Australia sẽ chỉ chấp nhận các bằng chứng về việc xử lý được thể hiện trên giấy chứng nhận xử lý được phát hành bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thương mại hoặc trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Bộ Nông nghiệp&Tài nguyên nước Australia sẽ tiếp tục chấp nhận việc xử lý khử trùng bằng hợp chất sulphuryl fluoride đối với gỗ và các sản phẩm từ gỗ hiện được quy định theo BICON (Bộ quy tắc nhập khẩu an toàn sinh học của Australia) và khung thời gian đối với việc xử lý trước khi xuất khẩu sẽ không thay đổi.

Gỗ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta sang Australia. Tháng 7/2018, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam sang Australia đạt 16,76 triệu USD nâng tổng giá trị xuất khẩu đồ gỗ 7 tháng đầu năm lên con số 101,05 triệu USD, chiếm khoảng 2,08% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này. Ngoài Việt Nam, Australia còn nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Trung Quốc, Malaysia….

Minh Đường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *