ĐẰNG SAU LÀN SÓNG BIG TECH SA THẢI NHÂN VIÊN – TIN TỨC KINH TẾ 24H

Trong những tháng đầu của đại dịch, Facebook ngày càng lớn mạnh và trở thành trung tâm của cuộc sống của chúng ta. Với sự lan rộng của việc phong tỏa, vô số người đã bắt đầu mua sắm, giao lưu và làm việc trên Facebook và các nền tảng trực tuyến khác. Trong bối cảnh đó, công ty của Zuckerberg đã có một đợt tuyển dụng đáng chú ý. Facebook, sau đó đổi tên thành Meta, đã tăng từ 48.268 nhân viên vào tháng 3 năm 2020 lên hơn 87.000 vào tháng 9 năm nay. Và có vẻ như công ty sẽ chỉ tiếp tục tuyển dụng để hỗ trợ các kế hoạch đầy tham vọng của mình nhằm xây dựng một phiên bản tương lai của Internet được gọi là metaverse. Tuy nhiên, vào hôm thứ Tư, Zuckerberg đã đảo ngược quy trình và sa thải hơn 11.000 nhân viên, đánh dấu sự cắt giảm đáng kể nhất trong lịch sử của công ty. Trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên, Zuckerberg đã viết: “Tôi đã sai và tôi chịu trách nhiệm về điều đó”.