Home Archive by category hoithao01 – 01

hoithao01 – 01

Hội thảo Quốc tế

“Ứng dụng công nghệ cao trong Nông nghiệp tại Việt Nam” TP.Hồ Chí Minh, ngày 10/10/2018 – Được sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Ứng dụng Công nghệ đã phối hợp công ty Cherry Media tổ chức Hội thảo Quốc tế: “Ứng dụng công nghệ cao trong Nông nghiệp tại […]

Thông báo mời tham dự Hội thảo Quốc tế: “Ứng dụng công nghệ cao trong Nông nghiệp tại Việt Nam”

Được sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Ứng dụng Công nghệ chủ trì tổ chức Hội thảo Quốc tế: “Ứng dụng công nghệ cao trong Nông nghiệp tại Việt Nam”. Hội thảo kỳ vọng mang đến một sự kiện đủ lớn, gắn kết giữa nhu cầu thực tiễn về đổi mới […]