Bộ Công Thương sẽ ban hành Kế hoạch hành động vào đầu tháng 5/2020, tập trung vào 6 nhóm công tác

Chiều ngày 24/4/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ bàn về các giải pháp phát triển kinh doanh và tăng trưởng trong bối cảnh mới sau giai đoạn giãn cách xã hội. Các giải pháp này sẽ được thể hiện trong Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương ban hành vào đầu tháng 5/2020.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã nhấn mạnh yêu cầu phòng dịch tốt đi đôi với khôi phục sản xuất kinh doanh

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh biểu dương nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm chống dịch, vừa bảo đảm tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội. Mặc dù dịch bệnh đang dần được kiểm soát nhưng các đơn vị vẫn cần tiếp tục bám sát thực tiễn, đánh giá toàn diện và đi vào cụ thể tác động của dịch bệnh khi chuyển sang trạng thái mới. Đó là lý do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn trên cơ sở vẫn đảm bảo an sinh xã hội, duy trì phát triển kinh tế đất nước. Theo đó phòng chống dịch tốt nhưng vẫn phải tạo năng lượng cho dòng chảy hàng hóa, khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm, bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ nhằm đánh giá, rà soát lại toàn bộ những nhiệm vụ đã triển khai trong thời gian qua; đồng thời phổ biến những nhiệm vụ cần triển khai trong bối cảnh mới để đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh sau giai đoạn đóng băng.

Theo đó bước sang giai đoạn mới, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu vẫn là tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và các Kế hoạch triển khai công tác của Bộ Công Thương đã ban hành. Cùng với nỗ lực phòng chống dịch tốt cũng phải khẩn trương có kế hoạch cụ thể để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tranh thủ thời gian sau khi kết thúc dịch bệnh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần vào thực hiện mục tiêu kế hoạch không chỉ của năm 2020 mà còn những năm tiếp theo.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đề cập đến 6 nhóm công tác của Bộ Công Thương cần tập trung thực hiện trong Kế hoạch hành động của Bộ sắp được ban hành vào đầu tháng 5/2020. Cụ thể nhóm công tác thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên xuyên suốt. Đồng thời nghiên cứu xây dựng các cơ chế đặc thù để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế cũng như có các quy định về hướng dẫn xây dựng Chính phủ điện tử.

Nhóm công tác thứ hai,  đưa nền kinh tế trở lại bình thường với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, tổ chức. Có các đánh giá năng lực cộng đồng doanh nghiệp, đánh giá tác động giải pháp hỗ trợ vừa qua đến doanh nghiệp để trong trường hợp cần thiết có kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ để có cơ chế chính sách phù hợp hơn, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Nhóm công tác thứ ba, tập trung phát triển và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, trong đó ưu tiên triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khai thông thị trường trong và ngoài nước.

Nhóm công tác thứ tư, đẩy nhanh việc tái cơ cấu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, trong đó chú ý việc xây dựng kế hoạch hướng tới việc phù hợp với đòi hỏi, yêu cầu mới của tình hình.

Nhóm công tác thứ năm, thúc đẩy các chương trình hành động cải cách hành chính, ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến cấp 3, 4 vào cổng dịch vụ công của Bộ cũng như của quốc gia. Rà soát để tiếp tục cắt giảm các điều kiện kinh doanh. Có cơ chế giám sát việc thực hiện cải cách hành chính.

Nhóm công tác thứ sáu, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời có các giải pháp tạo điều kiện người dân tham gia vào các nội dung của hội nhập.

Xuân An