Bộ Công Thương dự báo kim ngạch xuất khẩu năm 2022 tăng 9,46% so với năm ngoái

Cụ thể Bộ Công Thương dự báo kim ngạch xuất khẩu năm 2022 sẽ đạt khoảng 368 tỷ USD. Con số này được đưa ra dựa trên kết quả sơ bộ đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như những tín hiệu lạc quan từ hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm, khi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) như CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP… ngày càng được thực thi toàn diện và hiệu quả hơn

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt hơn 371,3 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 186 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Có tổng cộng có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, tăng 4 mặt hàng so với cùng kỳ, chiếm 91,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng 19,5%, con số này cao hơn so với mức 16,6% của khu vực FDI phần nào cho thấy các doanh nghiệp trong nước đang dần khôi phục sản xuất kinh doanh, nối lại chuỗi cung ứng trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Đặc biệt các doanh nghiệp đã tận dụng tốt cơ hội từ các FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP) để thúc đẩy xuất khẩu, thể hiện qua con số cấp C/O mẫu CPTPP 6 tháng đầu năm đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ; cấp C/O mẫu EUR.1 sang EU đạt 5,8 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ…

Mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm (nhiều nền kinh tế lớn có thể rơi vào suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa sụt giảm…) song kết quả xuất nhập khẩu đầy khởi sắc trong 6 tháng đầu năm cộng với việc các FTA thế hệ mới ngày càng được thực thi toàn diện và hiệu quả hơn chính là nền tảng vững chắc để ngành Công Thương phấn đấu đạt và vượt mục tiêu đề ra cho xuất khẩu của cả năm 2022 với: kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 368 tỷ USD, tăng 9,46% so với năm 2021, vượt mục tiêu Chính phủ giao (8%) và vượt mục tiêu Kế hoạch đề ra của Bộ Công Thương (8,1%); kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 367 tỷ USD. Mục tiêu năm 2023 kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8% so với năm 2022, cán cân thương mại duy trì xuất siêu.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp: tham mưu cho Chính phủ các giải pháp điều hành ứng phó kịp thời với các yếu tố thương mại bất lợi; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp nắm được nội dung cam kết trong các FTA để vận dụng và phát huy có hiệu quả ưu đãi của Hiệp định; đổi mới, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cả trong và ngoài nước trên môi trường trực tuyến và dựa trên những nền tảng mới; tăng cường công tác xúc tiến thương mại cấp quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu hàng nông sản; tổ chức các hoạt động kết nối cấp vùng miền nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản hàng hóa; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các Hiệp hội và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu; tăng cường công tác thông tin dự báo thị trường hàng hóa trong nước và thế giới, chính sách, tập quán buôn bán của các thị trường để Chính phủ, các bộ, ngành, Hiệp hội và doanh nghiệp có phản ứng kịp thời, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập thị trường hiệu quả…

Thế Thành