Bản tin [28 – 06 – 2020] – VIETJET GIỮ THAM VỌNG LÃI 100 TỶ NĂM 2020

Vietjet đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 36.000 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ vận tải hàng không 24.600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 100 tỷ đồng còn lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt điểm hòa vốn.

VIETJET GIỮ THAM VỌNG LÃI 100 TỶ NĂM 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *