Bản tin [23 – 06 – 2020] – SAMSUNG PHỦ NHẬN CHUYỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MÀN HÌNH MÁY TÍNH SANG VIỆT NAM

Ngày 19/6, tin từ Samsung Việt Nam cho hay tập đoàn này sẽ dời dây chuyền sản xuất màn hình máy tính từ Trung Quốc về TP HCM trong năm 2020. Tuy nhiên, Samsung Electronics, công ty mẹ của Samsung Việt Nam tại Seoul, khẳng định với Reuters là thông tin trên không có căn cứ nhưng không nói chi tiết.

SAMSUNG PHỦ NHẬN CHUYỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MÀN HÌNH MÁY TÍNH SANG VIỆT NAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *