APPLE LẬP KỶ LỤC DOANH THU MỚI – TIN TUC KINH TẾ 24H

Apple đã đánh bại các ước tính của Phố Wall về thu nhập và lập kỷ lục doanh thu mới cho quý thứ 3 của năm tài chính 2022. Họ đã công bố kết quả tốt bất chấp tình trạng thiếu chip liên tục và những thách thức trong chuỗi cung ứng. Nhà sản xuất iPhone đã báo cáo doanh thu 82,959 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng 6/2022, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái và mức cao mới vượt qua dự báo 82,81 USD của các nhà phân tích Refinitiv trong quý 3.