ẢNH HƯỞNG TỪ CÁC ĐÌNH CÔNG ĐƯỜNG SẮT TẠI MỸ

Nền kinh tế Mỹ có thể tiếp tục hoạt động mà không có tàu hàng – nhưng điều này sẽ không kéo dài. Đó là lý do tại sao nguy cơ xảy ra cuộc đình công đường sắt quốc gia đầu tiên sau 30 năm khiến các nhà kinh tế và doanh nghiệp rất lo lắng. Việc đình công ngắn có thể sẽ không gây ra nhiều xáo trộn về kinh tế.