Home Articles posted by Quang Vinh (Page 2)

Táo thần kỳ : 4 năm không hỏng, không thối

Những trái táo không hề được sử dụng bất kỳ một loại thuốc sâu và phân bón, không cần cho vào tủ lạnh mà vẫn có thể để được tới 4 năm liền mà vẫn không bị hỏng. Táo của Kimura thực sự là một loại quả đặc biệt. Loại quả này khi cắt ra […]